อิซูโมะชิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
17:39 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  19:11 - 23:37
  4h 26min JPY 4,710 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  19:11
  19:15
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  19:15
  22:26
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:26
  22:38
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  23:23
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  23:23
  23:37
 2. 2
  18:18 - 00:01
  5h 43min JPY 5,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  19:08
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  19:08
  19:12
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  19:20
  22:41
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:41
  22:53
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  23:14
  23:47
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  23:47
  00:01
 3. 3
  17:54 - 00:01
  6h 7min JPY 5,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  18:38
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  18:38
  18:42
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  19:20
  22:41
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:41
  22:53
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  23:14
  23:47
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  23:47
  00:01
 4. 4
  20:03 - 07:45
  11h 42min JPY 7,480 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:03
  21:16
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:12
  นิอมิ
  新見
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:56
  06:03
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:15
  ชินคุระชิกิ
  新倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  06:47
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:34
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  07:34
  07:37
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  07:38
  07:44
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  07:44
  07:45
 5. 5
  17:39 - 20:15
  2h 36min JPY 49,550
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  17:39
  20:15
zoom bar parts