ชิบูย่า → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
15:38 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  15:39 - 16:51
  1h 12min JPY 810 IC JPY 796 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:06
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  16:28
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:34
  16:40
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:40
  16:44
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:46
  16:50
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  16:50
  16:51
 2. 2
  15:50 - 16:54
  1h 4min JPY 1,140 IC JPY 1,135 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  16:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  16:50
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  16:50
  16:54
 3. 3
  15:50 - 16:55
  1h 5min JPY 1,120 IC JPY 1,113 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  16:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:44
  16:48
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:50
  16:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  16:54
  16:55
 4. 4
  15:39 - 16:55
  1h 16min JPY 810 IC JPY 796 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:06
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  16:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:44
  16:48
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:50
  16:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  16:54
  16:55
 5. 5
  15:38 - 16:47
  1h 9min JPY 19,780
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  15:38
  16:47
zoom bar parts