ชิบูย่า → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
08:53 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:02 - 12:12
  3h 10min JPY 13,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  11:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  11:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  11:55
  12:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  12:05
  12:12
 2. 2
  09:02 - 12:14
  3h 12min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  11:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:01
  12:14
 3. 3
  09:24 - 12:29
  3h 5min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  09:37
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:49
  11:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  12:16
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:16
  12:29
 4. 4
  09:02 - 12:44
  3h 42min JPY 13,110 IC JPY 13,101 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:34
  คิกุนะ
  菊名
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  09:44
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  12:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  12:31
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:31
  12:44
 5. 5
  08:53 - 14:03
  5h 10min JPY 161,190
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  08:53
  14:03
zoom bar parts