อากิฮาบาระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
12:38 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:11 - 15:59
  2h 48min JPY 9,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:14
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 2. 2
  13:08 - 15:59
  2h 51min JPY 9,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:08
  13:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:24
  15:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 3. 3
  13:28 - 16:36
  3h 8min JPY 7,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  13:31
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:35
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  16:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:36
  16:36
 4. 4
  13:26 - 16:36
  3h 10min JPY 8,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:26
  13:31
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:35
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  16:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:36
  16:36
 5. 5
  12:38 - 16:36
  3h 58min JPY 120,720
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  12:38
  16:36
zoom bar parts