อากิฮาบาระ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
11:42 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  12:08 - 14:22
  2h 14min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  12:10
  โอจะโนะมิซุ
  御茶ノ水
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:02
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:09
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:21
  14:22
 2. 2
  11:53 - 14:22
  2h 29min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:11
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  12:37
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:02
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:09
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:21
  14:22
 3. 3
  11:43 - 14:22
  2h 39min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:01
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:02
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:09
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:21
  14:22
 4. 4
  12:08 - 14:45
  2h 37min JPY 1,700 IC JPY 1,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  12:10
  โอจะโนะมิซุ
  御茶ノ水
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  14:20
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  14:44
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:44
  14:45
 5. 5
  11:42 - 13:14
  1h 32min JPY 32,200
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  11:42
  13:14
zoom bar parts