อากิฮาบาระ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
18:41 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  18:41 - 21:45
  3h 4min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  18:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  21:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  21:32
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:32
  21:45
 2. 2
  18:55 - 21:54
  2h 59min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  18:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  21:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 3. 3
  18:53 - 21:54
  3h 1min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  18:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  21:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 4. 4
  19:26 - 22:23
  2h 57min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:26
  19:30
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  21:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:01
  22:10
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  22:10
  22:23
 5. 5
  18:41 - 00:04
  5h 23min JPY 166,620
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  18:41
  00:04
zoom bar parts