อากิตะ → ร้านราเมนอามากาซากิ ชิโอะเก็นซุย

ออกเดินทางเวลา
02:38 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  07:56 - 12:08
  4h 12min JPY 38,430 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  07:56
  08:00
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:43
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  11:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  11:25
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:40
  จูโซ
  十三
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  11:56
  มูโกะโนะโซ
  武庫之荘
  สถานี
  北口
  11:56
  12:08
 2. 2
  07:56 - 12:17
  4h 21min JPY 38,640 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  07:56
  08:00
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:43
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  11:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  11:25
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  11:48
  จูโซ
  十三
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:06
  มูโกะโนะโซ
  武庫之荘
  สถานี
  北口
  12:06
  12:10
  ฮันคิวมูโกะโนะโซ(คิตะ)
  阪急武庫之荘〔北〕
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  12:11
  12:14
  มูโกะโส
  武庫庄
  ป้ายรถบัส
  12:14
  12:17
 3. 3
  07:56 - 12:17
  4h 21min JPY 38,560 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  07:56
  08:00
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:43
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  11:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  11:10
  11:15
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  11:33
  11:48
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  11:48
  11:54
  อิทามิ (สายฮันคิว)
  伊丹(阪急線)
  สถานี
  北出口
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:01
  ชุกากุจิ (สายฮันคิว)
  塚口(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:06
  มูโกะโนะโซ
  武庫之荘
  สถานี
  北口
  12:06
  12:10
  ฮันคิวมูโกะโนะโซ(คิตะ)
  阪急武庫之荘〔北〕
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  12:11
  12:14
  มูโกะโส
  武庫庄
  ป้ายรถบัส
  12:14
  12:17
 4. 4
  07:56 - 12:43
  4h 47min JPY 38,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  07:56
  08:00
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:43
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  11:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  11:10
  11:15
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  11:33
  11:48
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  12:19
  12:33
  คินกิชูโอเบียวินมาเอะ(อิทามิเทศบาล)
  近畿中央病院前〔伊丹市営〕
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:43
 5. 5
  02:38 - 13:55
  11h 17min JPY 428,380
  cancel cancel
zoom bar parts