อากิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
02:53 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 14:12
  8h 4min JPY 60,200 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  08:15
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:09
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:01
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  13:01
  13:08
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  13:22
  14:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:12
 2. 2
  08:16 - 14:52
  6h 36min JPY 70,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  08:16
  08:20
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:20
  09:00
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:03
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  10:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  13:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  13:30
  13:36
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  13:43
  14:35
  โฮริอิเกะ
  堀池
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:52
 3. 3
  08:16 - 14:52
  6h 36min JPY 70,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  08:16
  08:20
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:20
  09:00
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:03
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  10:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  13:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  13:30
  13:45
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  13:45
  14:35
  โฮริอิเกะ
  堀池
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:52
 4. 4
  08:16 - 15:27
  7h 11min JPY 63,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  08:16
  08:20
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:20
  09:00
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:03
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:24
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  14:24
  14:31
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:37
  15:23
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:23
  15:27
 5. 5
  02:53 - 20:29
  17h 36min JPY 694,550
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  02:53
  20:29
zoom bar parts