ซัปโปโร → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
07:17 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:48 - 11:54
  4h 6min JPY 31,670 IC JPY 31,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:40
  10:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  10:59
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:15
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  11:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  11:50
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  11:50
  11:54
 2. 2
  07:48 - 11:55
  4h 7min JPY 31,650 IC JPY 31,638 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:40
  10:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  10:59
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:15
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  11:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  11:44
  11:48
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:50
  11:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  11:54
  11:55
 3. 3
  07:48 - 11:56
  4h 8min JPY 31,470 IC JPY 31,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:40
  10:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  10:59
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:15
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  11:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  11:44
  11:56
 4. 4
  07:35 - 12:03
  4h 28min JPY 39,550 IC JPY 39,538 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  08:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  10:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:35
  10:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:26
  11:36
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  11:53
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  11:53
  11:57
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:58
  12:02
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  12:02
  12:03
 5. 5
  07:17 - 01:17
  18h 0min JPY 374,210
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  07:17
  01:17
zoom bar parts