ซาเซโบะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
22:48 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  04:55 - 12:51
  7h 56min JPY 59,380 IC JPY 59,372 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  06:47
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  06:47
  07:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:15
  09:25
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  09:46
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:52
  09:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  12:32
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:32
  12:40
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  06:21 - 14:08
  7h 47min JPY 23,890 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:43
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  13:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  13:51
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:51
  13:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  14:00
  14:04
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:04
  14:08
 3. 3
  04:55 - 14:24
  9h 29min JPY 22,270 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  12:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  14:01
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:01
  14:09
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  14:15
  14:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  14:21
  14:24
 4. 4
  04:55 - 14:25
  9h 30min JPY 21,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  12:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  12:56
  13:02
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:20
  14:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  14:17
  14:25
 5. 5
  22:48 - 10:46
  11h 58min JPY 329,820
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  22:48
  10:46
zoom bar parts