ซาเซโบะ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
01:12 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,910 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  07:26
  คาวะทานะ
  川棚
  สถานี
  07:26
  07:28
  คาวะทานะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  川棚バスセンター
  ป้ายรถบัส
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:35
  08:38
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:35
  10:41
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  11:00
  11:25
  เฮอร์บิสโอซากะ
  ハービス大阪
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  11:50
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:53
  12:56
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 2. 2
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,860 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  07:26
  คาวะทานะ
  川棚
  สถานี
  07:26
  07:28
  คาวะทานะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  川棚バスセンター
  ป้ายรถบัส
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:35
  08:38
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:35
  10:41
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  10:50
  11:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:28
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:40
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:53
  12:56
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 3. 3
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,690 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  07:26
  คาวะทานะ
  川棚
  สถานี
  07:26
  07:28
  คาวะทานะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  川棚バスセンター
  ป้ายรถบัส
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:35
  08:38
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  10:55
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:15
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  11:15
  11:25
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  京橋(大阪府)
  สถานี
  11:47
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:53
  12:56
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 4. 4
  06:21 - 13:16
  6h 55min JPY 18,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  08:15
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  11:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  11:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  11:40
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:53
  12:56
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 5. 5
  01:12 - 10:34
  9h 22min JPY 254,340
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  01:12
  10:34
zoom bar parts