ซาเซโบะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
04:42 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  04:55 - 09:55
  5h 0min JPY 11,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  08:21
  08:29
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  08:34
  08:49
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  08:49
  09:55
 2. 2
  04:55 - 09:57
  5h 2min JPY 11,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  08:21
  08:26
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  08:28
  08:52
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:52
  09:57
 3. 3
  05:56 - 11:35
  5h 39min JPY 11,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  06:08
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:58
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  07:49
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  09:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  09:48
  09:56
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  10:14
  10:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  10:29
  11:35
 4. 4
  08:06 - 12:45
  4h 39min JPY 12,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  09:53
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:11
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  11:11
  11:19
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  11:24
  11:39
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  11:39
  12:45
 5. 5
  04:42 - 09:26
  4h 44min JPY 130,280
  cancel cancel
zoom bar parts