ซาเซโบะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
13:17 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:41 - 02:33
  12h 52min JPY 18,850 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  15:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  15:31
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  18:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  18:41
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  18:41
  18:46
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  20:02
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  20:02
  02:33
 2. 2
  13:41 - 02:43
  13h 2min JPY 18,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  15:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  18:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  19:01
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  19:01
  19:07
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  20:12
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  20:12
  02:43
 3. 3
  13:41 - 03:03
  13h 22min JPY 18,850 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  15:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  18:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  19:01
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  19:01
  19:06
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  20:32
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  20:32
  03:03
 4. 4
  13:25 - 03:03
  13h 38min JPY 17,890 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  13:25
  13:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  13:30
  15:40
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:53
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  15:54
  18:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  19:07
  กยูโฮจิ
  久宝寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  19:45
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  高田(奈良県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:48
  20:05
  โยชิโนะกุจิ
  吉野口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  20:32
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  20:32
  03:03
 5. 5
  13:17 - 23:02
  9h 45min JPY 217,080
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  13:17
  23:02
zoom bar parts