Kochi(Kochi) → IKEA Harajuku

ออกเดินทางเวลา
22:41 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  22:45 - 08:43
  9h 58min JPY 20,170 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  22:45
  22:50
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  22:50
  05:44
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  05:44
  05:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:40
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  08:40
  08:43
 2. 2
  22:45 - 08:59
  10h 14min JPY 20,270 IC JPY 20,259 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  22:45
  22:50
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  22:50
  05:44
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  05:44
  05:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:05
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:17
  คิกุนะ
  菊名
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  08:54
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  3番口
  08:54
  08:59
 3. 3
  06:11 - 09:32
  3h 21min JPY 36,410 IC JPY 36,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  06:11
  06:15
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  06:15
  06:39
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  06:39
  06:42
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  08:35
  08:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:49
  08:59
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  09:29
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:29
  09:32
 4. 4
  06:11 - 09:40
  3h 29min JPY 36,410 IC JPY 36,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  06:11
  06:15
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  06:15
  06:39
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  06:39
  06:42
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  08:35
  08:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:37
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:37
  09:40
 5. 5
  22:41 - 08:05
  9h 24min JPY 285,400
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  22:41
  08:05
zoom bar parts