โคจิ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
14:46 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  15:16 - 17:18
  2h 2min JPY 2,180 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  16:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  16:44
  16:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  16:52
  17:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:18
 2. 2
  15:13 - 17:18
  2h 5min JPY 2,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  16:44
  16:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  16:52
  17:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:18
 3. 3
  16:15 - 18:13
  1h 58min JPY 2,180 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  17:38
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  17:38
  17:40
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  17:47
  18:13
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:13
 4. 4
  16:40 - 18:59
  2h 19min JPY 2,180 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  16:56
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:04
  18:14
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  18:14
  18:16
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  18:33
  18:59
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  18:59
  18:59
 5. 5
  14:46 - 16:22
  1h 36min JPY 20,580
  cancel cancel
zoom bar parts