ทาคายามะ → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

ออกเดินทางเวลา
04:36 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:46 - 13:31
  6h 45min JPY 43,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  08:49
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  08:49
  08:59
  เมเท็ตสึกิฟุ
  名鉄岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  10:06
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  12:35
  12:39
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:45
  13:02
  โอโมริโจ(ฮอกไกโด)
  大森町(北海道)
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:08
  มัตสึคาเซะโจ
  松風町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:19
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  13:19
  13:31
 2. 2
  06:46 - 13:31
  6h 45min JPY 42,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  08:36
  อุนูมะ
  鵜沼
  สถานี
  08:36
  08:42
  ชินอุนูมะ
  新鵜沼
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  09:32
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:37
  10:06
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  12:35
  12:39
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:45
  13:02
  โอโมริโจ(ฮอกไกโด)
  大森町(北海道)
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:08
  มัตสึคาเซะโจ
  松風町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:19
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  13:19
  13:31
 3. 3
  05:24 - 13:31
  8h 7min JPY 40,950 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  07:57
  อุนูมะ
  鵜沼
  สถานี
  07:57
  08:03
  ชินอุนูมะ
  新鵜沼
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  09:44
  โอตะกาวะ
  太田川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:26
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  12:35
  12:39
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:45
  13:02
  โอโมริโจ(ฮอกไกโด)
  大森町(北海道)
  ป้ายรถบัส
  13:02
  13:08
  มัตสึคาเซะโจ
  松風町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:19
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  13:19
  13:31
 4. 4
  06:26 - 13:45
  7h 19min JPY 41,230 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  06:26
  06:30
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  06:30
  09:15
  เมย์เท็ตสึสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  名鉄バスセンター
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:24
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  中央改札口
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  10:06
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  12:35
  12:39
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:50
  13:23
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  13:23
  13:26
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:30
  13:40
  ปากทางขึ้นเขาทางเข้า
  登山口入口
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:45
 5. 5
  04:36 - 20:30
  15h 54min JPY 434,140
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  04:36
  20:30
zoom bar parts