ทาคายามะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
18:05 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  19:47 - 09:36
  13h 49min JPY 12,940 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  22:12
  มิโนะโอตะ
  美濃太田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  22:59
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:12
  23:35
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  23:35
  23:42
  นาโกย่าสถานี(ไทโคโดริกุจิ)
  名古屋駅〔太閤通口〕
  ป้ายรถบัส
  23:45
  06:15
  สถานีชินมาเอะบาชิ
  新前橋駅
  ป้ายรถบัส
  06:15
  06:22
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  06:45
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  06:45
  09:36
 2. 2
  19:47 - 10:09
  14h 22min JPY 14,060 IC JPY 14,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  22:12
  มิโนะโอตะ
  美濃太田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  22:59
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:02
  23:27
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  23:27
  23:34
  นาโกย่าสถานี(ไทโคโดริกุจิ)
  名古屋駅〔太閤通口〕
  ป้ายรถบัส
  23:45
  05:55
  สถานีทาคาซากิ ทางออกทิศตะวันออก
  高崎駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:55
  06:02
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 3. 3
  18:55 - 10:09
  15h 14min JPY 13,820 IC JPY 13,820 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  18:55
  19:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:00
  20:58
  เมเท็ตสึกิฟุสถานีรถโดยสาร
  名鉄岐阜バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  20:58
  21:06
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  timetable ตารางเวลา
  23:12
  23:35
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  23:35
  23:42
  นาโกย่าสถานี(ไทโคโดริกุจิ)
  名古屋駅〔太閤通口〕
  ป้ายรถบัส
  23:45
  05:55
  สถานีทาคาซากิ ทางออกทิศตะวันออก
  高崎駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:55
  06:02
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 4. 4
  18:53 - 10:09
  15h 16min JPY 14,060 IC JPY 14,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  21:17
  มิโนะโอตะ
  美濃太田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:29
  22:02
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:39
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  22:39
  22:46
  นาโกย่าสถานี(ไทโคโดริกุจิ)
  名古屋駅〔太閤通口〕
  ป้ายรถบัส
  23:45
  05:55
  สถานีทาคาซากิ ทางออกทิศตะวันออก
  高崎駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:55
  06:02
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 5. 5
  18:05 - 22:18
  4h 13min JPY 97,820
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  18:05
  22:18
zoom bar parts