ทาคายามะ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
10:16 05/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:01 - 16:06
  5h 5min JPY 12,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  12:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:14
  15:25
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  15:25
  16:06
 2. 2
  11:01 - 16:21
  5h 20min JPY 12,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  12:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  15:59
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  15:59
  16:21
 3. 3
  10:28 - 16:21
  5h 53min JPY 12,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:28
  10:44
  ฮิดะฟุรุคาวะ
  飛騨古川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  12:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  15:59
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  15:59
  16:21
 4. 4
  11:01 - 16:59
  5h 58min JPY 12,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  12:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  15:59
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  15:59
  16:02
  คิตะฟุจิโอะกะเอกิมาเอะ
  北藤岡駅前
  ป้ายรถบัส
  16:51
  16:58
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  16:58
  16:59
 5. 5
  10:16 - 13:54
  3h 38min JPY 103,450
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  10:16
  13:54
zoom bar parts