Takayama → Tatsumi no Mori Seaside Park

ออกเดินทางเวลา
09:45 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  09:56 - 15:08
  5h 12min JPY 13,830 IC JPY 13,828 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Takayama
  高山
  สถานี
  東口
  09:56
  10:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  10:00
  12:35
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:48
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  14:36
  ยูราคุโจ
  有楽町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  14:53
  ทัตสึมิ
  辰巳
  สถานี
  2番口
  14:53
  15:08
 2. 2
  09:56 - 15:14
  5h 18min JPY 14,270 IC JPY 14,268 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Takayama
  高山
  สถานี
  東口
  09:56
  10:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  10:00
  12:35
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:48
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  14:28
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  14:55
  ชิโนโนเมะ (โตเกียว)
  東雲(東京都)
  สถานี
  A口
  14:55
  14:57
  ด้านหน้าสถานีชิโนโนเมะ
  東雲駅前
  ป้ายรถบัส
  15:03
  15:09
  ทัตสึมิ 1 โจเมะ
  辰巳一丁目
  ป้ายรถบัส
  15:09
  15:14
 3. 3
  09:56 - 15:23
  5h 27min JPY 13,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Takayama
  高山
  สถานี
  東口
  09:56
  10:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  10:00
  12:35
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:48
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  12:59
  14:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:13
  ชิโอมิ
  潮見
  สถานี
  西口
  15:13
  15:15
  ด้านหน้าสถานีชิโอมิ
  潮見駅前
  ป้ายรถบัส
  15:15
  15:17
  ซาซานามิบาชิมินามิสูเมะ
  漣橋南詰
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:23
 4. 4
  10:55 - 15:57
  5h 2min JPY 14,090 IC JPY 14,088 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Takayama
  高山
  สถานี
  東口
  10:55
  11:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:00
  13:00
  เมเท็ตสึกิฟุสถานีรถโดยสาร
  名鉄岐阜バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  13:00
  13:08
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  timetable ตารางเวลา
  13:08
  13:28
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  15:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  15:20
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  15:42
  ชิโนโนเมะ (โตเกียว)
  東雲(東京都)
  สถานี
  A口
  15:42
  15:44
  ด้านหน้าสถานีชิโนโนเมะ
  東雲駅前
  ป้ายรถบัส
  15:46
  15:50
  ทัตสึมิดันจิ
  辰巳団地(東京都)
  ป้ายรถบัส
  15:50
  15:57
 5. 5
  09:45 - 14:22
  4h 37min JPY 130,560
  cancel cancel
  Takayama
  高山
  09:45
  14:22
zoom bar parts