ทาคาซากิ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
07:44 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  07:58 - 11:52
  3h 54min JPY 17,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:39
  11:52
 2. 2
  07:58 - 12:14
  4h 16min JPY 17,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  11:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:01
  12:14
 3. 3
  08:30 - 12:22
  3h 52min JPY 17,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:09
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:09
  12:22
 4. 4
  07:44 - 12:44
  5h 0min JPY 14,950 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  09:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  12:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  12:31
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:31
  12:44
 5. 5
  07:44 - 13:34
  5h 50min JPY 153,990
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  07:44
  13:34
zoom bar parts