ฮิโระชิมะ → ทตโตริ

ออกเดินทางเวลา
07:17 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  07:30 - 10:12
  2h 42min JPY 11,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:26
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  10:12
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 2. 2
  07:26 - 11:04
  3h 38min JPY 9,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  08:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  11:04
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 3. 3
  07:26 - 11:04
  3h 38min JPY 9,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  08:18
  ชินคุระชิกิ
  新倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  09:01
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  11:04
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 4. 4
  10:22 - 12:53
  2h 31min JPY 9,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:22
  10:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 5. 5
  07:17 - 11:27
  4h 10min JPY 83,400
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  07:17
  11:27
zoom bar parts