ฮิโระชิมะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
05:53 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:03 - 12:54
  6h 51min JPY 19,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  07:46
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:56
  11:45
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:54
  12:54
 2. 2
  06:03 - 12:54
  6h 51min JPY 19,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  07:31
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:56
  11:45
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:54
  12:54
 3. 3
  06:26 - 12:55
  6h 29min JPY 19,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:26
  08:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:59
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:31
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:55
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:55
  12:55
 4. 4
  07:22 - 13:21
  5h 59min JPY 19,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  08:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  11:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:21
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  13:21
  13:21
 5. 5
  05:53 - 14:54
  9h 1min JPY 220,710
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  05:53
  14:54
zoom bar parts