คารุอิซาวะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
15:57 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:47 - 23:19
  6h 32min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:27
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  21:04
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  22:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  22:37
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  22:37
  23:19
 2. 2
  16:12 - 23:19
  7h 7min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  16:55
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  21:04
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  22:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  22:37
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  22:37
  23:19
 3. 3
  17:41 - 00:49
  7h 8min JPY 13,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  18:27
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  22:07
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  23:19
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  23:19
  00:49
 4. 4
  19:40 - 07:14
  11h 34min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  20:26
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  23:53
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  06:25
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:32
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  06:32
  07:14
 5. 5
  15:57 - 00:20
  8h 23min JPY 251,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  15:57
  00:20
zoom bar parts