Karuizawa → GU AEON MALL Tottori Kita

ออกเดินทางเวลา
05:08 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 36,900 IC JPY 36,892 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:34
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  08:03
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:34
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  08:34
  08:36
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 2. 2
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 36,700 IC JPY 36,692 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:14
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:38
  08:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 3. 3
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 36,910 IC JPY 36,902 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:40
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  07:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:29
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:29
  08:31
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 4. 4
  06:34 - 11:18
  4h 44min JPY 37,110 IC JPY 37,102 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  07:40
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  07:58
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  08:28
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  08:28
  08:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:56
  11:15
  อิออนทตโตริคิตะ
  イオン鳥取北
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
 5. 5
  05:08 - 13:00
  7h 52min JPY 248,970
  cancel cancel
  Karuizawa
  軽井沢
  05:08
  13:00
zoom bar parts