คุมาโมโตะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
07:54 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:34 - 14:32
  5h 58min JPY 21,170 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  13:23
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  13:23
  13:25
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:32
 2. 2
  08:34 - 14:32
  5h 58min JPY 21,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:47
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  13:47
  13:49
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:32
 3. 3
  08:00 - 14:32
  6h 32min JPY 21,170 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  11:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  13:23
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  13:23
  13:25
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:32
 4. 4
  09:20 - 16:43
  7h 23min JPY 22,140 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:53
  ฮิโกะโอสุ
  肥後大津
  สถานี
  南口
  09:53
  09:55
  โอสุสถานีทางออกทิศใต้(คุมาโมโตะ)
  大津駅南口(熊本県)
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:15
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:18
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  12:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:15
  12:21
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:30
  13:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:31
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  15:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:10
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  16:10
  16:12
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  16:12
  16:41
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  16:41
  16:43
 5. 5
  07:54 - 18:18
  10h 24min JPY 238,610
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  07:54
  18:18
zoom bar parts