คุมาโมโตะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

ออกเดินทางเวลา
13:13 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  13:22 - 17:38
  4h 16min JPY 32,050 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  14:00
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  14:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:10
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  17:32
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  17:32
  17:38
 2. 2
  14:21 - 18:00
  3h 39min JPY 34,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  15:00
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  15:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  17:10
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  17:15
  17:18
  สนามบินบริหารโดยจังหวัดนาโกย่า
  県営名古屋空港
  ป้ายรถบัส
  17:25
  17:45
  นาโกย่าซากาเอะ
  名古屋栄
  ป้ายรถบัส
  17:45
  17:50
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  6番口
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  17:54
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  17:54
  18:00
 3. 3
  13:22 - 18:00
  4h 38min JPY 21,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  16:24
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  17:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  17:48
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  17:54
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  17:54
  18:00
 4. 4
  13:22 - 18:03
  4h 41min JPY 21,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  15:10
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  17:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  17:46
  ฟุชิมิ (จังหวัดไอจิ)
  伏見(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  17:56
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  8番口
  17:56
  18:03
 5. 5
  13:13 - 23:20
  10h 7min JPY 234,410
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  13:13
  23:20
zoom bar parts