Kanazawa → Kagoshimachuo

ออกเดินทางเวลา
20:03 08/09, 2022
cancel
 1. 1
  23:05 - 09:14
  10h 9min JPY 40,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:15
  มัตโต
  松任
  สถานี
  北口
  23:15
  23:18
  มัตโตสถานีทางออกทิศเหนือ〔รถโดยสารประจำทางด่วน〕
  松任駅北口〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  23:25
  05:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  観光バス駐車場
  05:00
  05:04
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  G3のりば
  05:40
  06:30
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:36
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:20
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  08:30
  09:08
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  09:08
  09:14
  Kagoshimachuo
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
 2. 2
  20:47 - 09:34
  12h 47min JPY 35,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  22:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  22:59
  23:07
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  04:30
  05:56
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  05:56
  06:01
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:25
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:30
  08:33
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  08:50
  09:28
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  09:28
  09:34
  Kagoshimachuo
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
 3. 3
  20:47 - 09:34
  12h 47min JPY 35,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  23:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  00:00
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  05:58
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:25
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:30
  08:33
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  08:50
  09:28
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  09:28
  09:34
  Kagoshimachuo
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
 4. 4
  20:06 - 09:34
  13h 28min JPY 35,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  22:01
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  23:20
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  23:20
  23:28
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  04:30
  05:56
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  05:56
  06:01
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:25
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:30
  08:33
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  08:50
  09:28
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  09:28
  09:34
  Kagoshimachuo
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
 5. 5
  20:03 - 09:09
  13h 6min JPY 446,100
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  20:03
  09:09
  Kagoshimachuo
  鹿児島中央
zoom bar parts