Kanazawa → Jisho-ji Temple (Ginkaku-ji Temple)

ออกเดินทางเวลา
16:54 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:55 - 20:00
  3h 5min JPY 6,720 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  19:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  19:09
  19:15
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  A2のりば
  19:20
  19:50
  กินคากุจิมิจิ
  銀閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Dのりば
  19:50
  20:00
 2. 2
  16:55 - 20:06
  3h 11min JPY 6,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  19:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:27
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  2番口
  19:27
  19:31
  สิเจียวคาระสูมะ
  四条烏丸[地下鉄四条駅]
  ป้ายรถบัส
  Fのりば
  19:35
  20:01
  กินกากุจีมาเอะ
  銀閣寺前
  ป้ายรถบัส
  20:01
  20:06
 3. 3
  16:55 - 20:07
  3h 12min JPY 6,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  19:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:33
  อิมาเดะกาวะ
  今出川
  สถานี
  3番口
  19:33
  19:38
  คาราซูม่าอิมาเดะกาวะ
  烏丸今出川[地下鉄今出川駅]
  ป้ายรถบัส
  19:47
  19:58
  กินคากุจิมิจิ
  銀閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  19:58
  20:07
 4. 4
  16:55 - 20:11
  3h 16min JPY 6,720 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  19:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  19:09
  19:15
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  A1のりば
  19:23
  20:01
  กินคากุจิมิจิ
  銀閣寺道
  ป้ายรถบัส
  Bのりば
  20:01
  20:11
 5. 5
  16:54 - 20:12
  3h 18min JPY 101,600
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  16:54
  20:12
zoom bar parts