คานาซาวะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

ออกเดินทางเวลา
12:07 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  12:14 - 18:45
  6h 31min JPY 19,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  14:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  17:47
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  18:38
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  18:38
  18:45
 2. 2
  12:14 - 18:45
  6h 31min JPY 18,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:14
  17:47
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  18:38
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  18:38
  18:45
 3. 3
  14:46 - 19:07
  4h 21min JPY 37,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  14:46
  14:50
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:50
  15:30
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:34
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  17:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  19:00
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:00
  19:07
 4. 4
  12:14 - 19:07
  6h 53min JPY 18,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  18:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  19:00
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:00
  19:07
 5. 5
  12:07 - 22:40
  10h 33min JPY 307,900
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  12:07
  22:40
zoom bar parts