Kyoto → Niigata

ออกเดินทางเวลา
21:24 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  21:38 - 05:46
  8h 8min JPY 14,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:38
  22:11
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  22:11
  22:23
  เมย์เท็ตสึสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  名鉄バスセンター
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:39
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  05:39
  05:46
  Niigata
  新潟
  สถานี
  万代口
 2. 2
  21:24 - 05:46
  8h 22min JPY 14,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  22:08
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  22:08
  22:20
  เมย์เท็ตสึสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  名鉄バスセンター
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:39
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  05:39
  05:46
  Niigata
  新潟
  สถานี
  万代口
 3. 3
  23:16 - 07:49
  8h 33min JPY 12,000 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  23:16
  23:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  H2のりば
  23:20
  06:56
  นากาโอกะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  長岡駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:56
  07:08
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  東口(北)
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  07:49
  Niigata
  新潟
  สถานี
 4. 4
  23:16 - 08:27
  9h 11min JPY 10,130 IC JPY 10,126 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  23:16
  23:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  H2のりば
  23:20
  06:56
  นากาโอกะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  長岡駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:56
  07:06
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  東口(北)
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  08:27
  Niigata
  新潟
  สถานี
 5. 5
  21:24 - 03:57
  6h 33min JPY 192,300
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  21:24
  03:57
  Niigata
  新潟
zoom bar parts