Kyoto → Sapporo(Hakodate Line)

ออกเดินทางเวลา
15:08 08/19, 2022
cancel
 1. 1
  15:39 - 20:19
  4h 40min JPY 48,030 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  16:13
  16:27
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  17:08
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:25
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  20:19
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 2. 2
  15:36 - 20:58
  5h 22min JPY 37,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  15:36
  15:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  15:40
  17:19
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  17:19
  17:24
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:58
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 3. 3
  15:15 - 20:58
  5h 43min JPY 36,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  15:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  17:00
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:58
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 4. 4
  16:59 - 21:19
  4h 20min JPY 51,900 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  17:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  17:12
  17:22
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:25
  17:50
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  17:50
  17:56
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  20:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  21:19
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 5. 5
  15:08 - 13:08
  22h 0min JPY 481,410
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  15:08
  13:08
zoom bar parts