เกียวโต → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
01:10 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  05:02 - 10:42
  5h 40min JPY 3,740 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:02
  05:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  07:55
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  09:51
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:51
  10:42
 2. 2
  06:51 - 10:48
  3h 57min JPY 5,500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  07:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  09:57
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:57
  10:48
 3. 3
  08:38 - 12:09
  3h 31min JPY 5,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  09:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:23 - 12:09
  4h 46min JPY 4,030 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  07:54
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  09:43
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:51
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:51
  11:54
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 5. 5
  01:10 - 04:11
  3h 1min JPY 81,460
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  01:10
  04:11
zoom bar parts