มิยะจิมะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
11:13 09/29, 2021
cancel
 1. 1
  14:40 - 07:08
  16h 28min JPY 16,960 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:40
  14:50
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  14:52
  14:58
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:06
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  21:53
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  21:53
  07:08
 2. 2
  13:25 - 08:56
  19h 31min JPY 18,900 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  13:25
  13:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  13:37
  13:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  18:27
  18:33
  โฮคุเท็ตสึคานาซาวะ
  北鉄金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  18:53
  อุจินาดะ
  内灘
  สถานี
  18:53
  18:55
  สถานีอุจินาดะ
  内灘駅
  ป้ายรถบัส
  19:19
  19:27
  โรงเรียนแพทย์เบียวิน(อิชิกาวะ)
  医大病院(石川県)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 3. 3
  12:20 - 09:43
  21h 23min JPY 18,970 IC JPY 18,950 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:20
  12:30
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  12:32
  12:37
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  13:52
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  13:52
  14:04
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  14:11
  15:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:27
  18:33
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 4. 4
  11:55 - 09:43
  21h 48min JPY 18,620 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:55
  12:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:07
  12:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:53
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  17:21
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:51
  ชิคิโดะ(รถบัส)
  敷戸(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 5. 5
  11:13 - 20:48
  9h 35min JPY 211,910
  cancel cancel
zoom bar parts