มิยะจิมะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
20:33 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  20:42 - 12:17
  15h 35min JPY 19,290 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  20:42
  20:52
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  20:54
  21:00
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  23:08
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:33
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  08:42
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  09:26
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  09:26
  12:17
 2. 2
  21:25 - 14:09
  16h 44min JPY 27,030 IC JPY 27,010 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  21:25
  21:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  21:37
  21:44
  ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ
  広電宮島口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)
  広電西広島(己斐)
  สถานี
  22:56
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  22:56
  22:59
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  01:00
  07:20
  นาโกย่ามินามิซาซาชิมะไลฟ์
  名古屋南ささしまライブ
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:43
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  09:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:12
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  20:42 - 14:09
  17h 27min JPY 18,040 IC JPY 18,040 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  20:42
  20:52
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  20:54
  21:00
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:59
  23:02
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  南口
  23:02
  23:06
  สถานีฮิเมจิ[ทางออกทิศใต้]
  姫路駅[南口]
  ป้ายรถบัส
  23:50
  07:40
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  07:40
  07:48
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  ミライナタワー改札口
  timetable ตารางเวลา
  08:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  10:03
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 4. 4
  20:42 - 14:09
  17h 27min JPY 21,700 IC JPY 21,700 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  20:42
  20:52
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  20:54
  21:00
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:59
  22:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  22:40
  22:48
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  23:10
  08:26
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  09:05
  11:24
  สถานีชิบุคาวะ
  渋川駅前
  ป้ายรถบัส
  11:24
  11:32
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 5. 5
  20:33 - 07:11
  10h 38min JPY 247,430
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  20:33
  07:11
zoom bar parts