มิยะจิมะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
14:49 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:00 - 18:35
  3h 35min JPY 9,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  15:00
  15:10
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  15:12
  15:19
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:51
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  17:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  18:11
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:11
  18:15
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:31
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:31
  18:35
 2. 2
  15:00 - 18:35
  3h 35min JPY 9,060 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  15:00
  15:10
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  15:12
  15:19
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:51
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:27
  คุโรซากิ
  黒崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  17:58
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:15
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:15
  18:19
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:31
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:31
  18:35
 3. 3
  14:55 - 18:35
  3h 40min JPY 9,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:55
  15:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  15:07
  15:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:51
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  17:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  18:11
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:11
  18:15
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:31
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:31
  18:35
 4. 4
  14:55 - 18:35
  3h 40min JPY 9,060 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  14:55
  15:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  15:07
  15:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:51
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:27
  คุโรซากิ
  黒崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  17:58
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:15
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:15
  18:19
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:31
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:31
  18:35
 5. 5
  14:49 - 18:03
  3h 14min JPY 69,210
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  14:49
  18:03
zoom bar parts