คินุกาวะอนเซ็น → ฟุกุจุยะ

ออกเดินทางเวลา
22:34 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,780 IC JPY 1,773 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  08:17
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  08:17
  08:20
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  08:40
  09:50
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:55
 2. 2
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,980 IC JPY 1,973 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  08:17
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  08:17
  08:20
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:26
  นากะชิมามาเอะ
  永島前
  ป้ายรถบัส
  08:58
  09:50
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:55
 3. 3
  06:49 - 09:55
  3h 6min JPY 940 IC JPY 933 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  07:11
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:13
  07:59
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:08
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  08:08
  08:11
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  08:40
  09:50
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:55
 4. 4
  06:08 - 09:55
  3h 47min JPY 940 IC JPY 933 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  07:22
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  07:22
  07:25
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  08:40
  09:50
  อิซุรุกันนน
  出流観音
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:55
 5. 5
  22:34 - 23:52
  1h 18min JPY 32,640
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  22:34
  23:52
zoom bar parts