คินุกาวะอนเซ็น → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
10:09 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  10:39 - 16:41
  6h 2min JPY 8,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  12:47
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  14:26
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  14:26
  14:31
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:45
  15:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  15:14
  16:41
 2. 2
  10:39 - 16:41
  6h 2min JPY 8,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  12:41
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  12:50
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  14:26
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  14:26
  14:31
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:45
  15:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  15:14
  16:41
 3. 3
  10:10 - 16:41
  6h 31min JPY 6,730 IC JPY 6,725 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:41
  คาสุคาเบะ
  春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  12:08
  ชินโคชิกายะ
  新越谷
  สถานี
  東口
  12:08
  12:14
  มินามิโคชิกาย่า
  南越谷
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  12:58
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  13:11
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  14:26
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  14:26
  14:31
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:45
  15:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  15:14
  16:41
 4. 4
  10:10 - 18:16
  8h 6min JPY 4,780 IC JPY 4,775 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:06
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:10
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:43
  13:43
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  13:43
  13:48
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  14:05
  16:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  16:15
  16:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:20
  16:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  16:49
  18:16
 5. 5
  10:09 - 13:52
  3h 43min JPY 96,870
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  10:09
  13:52
zoom bar parts