สนามบินคันไซ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ออกเดินทางเวลา
13:55 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  14:20 - 16:39
  2h 19min JPY 23,820 IC JPY 23,809 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  15:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:40
  15:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  16:21
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  16:30
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  16:30
  16:39
 2. 2
  15:05 - 17:29
  2h 24min JPY 25,820 IC JPY 25,809 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:25
  16:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  17:10
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:20
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  17:20
  17:29
 3. 3
  13:56 - 18:09
  4h 13min JPY 14,970 IC JPY 14,968 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  14:38
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  14:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:02
  15:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  17:45
  17:58
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:00
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  18:00
  18:09
 4. 4
  14:02 - 18:24
  4h 22min JPY 15,140 IC JPY 15,138 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:02
  15:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  15:20
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  17:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  17:57
  18:10
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  18:15
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  18:15
  18:24
 5. 5
  13:55 - 20:24
  6h 29min JPY 196,590
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  13:55
  20:24
zoom bar parts