สนามบินคันไซ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

ออกเดินทางเวลา
00:06 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  07:10 - 13:30
  6h 20min JPY 24,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  08:35
  08:50
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  08:52
  10:41
  คุมาโมโตเก็นโจมาเอะ
  熊本県庁前
  ป้ายรถบัส
  10:41
  10:45
  คุมาโมโตเก็นโจมาเอะ
  熊本県庁前
  ป้ายรถบัส
  10:48
  13:19
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  13:19
  13:30
 2. 2
  07:10 - 13:30
  6h 20min JPY 24,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  08:35
  08:50
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  08:52
  10:23
  มูซาชิกาโอกะ
  武蔵ヶ丘〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:32
  มูซาชิสูกะ
  武蔵塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  11:17
  ฮิโกะโอสุ
  肥後大津
  สถานี
  南口
  11:17
  11:19
  โอสุสถานีทางออกทิศใต้(คุมาโมโตะ)
  大津駅南口(熊本県)
  ป้ายรถบัส
  11:32
  13:19
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  13:19
  13:30
 3. 3
  06:30 - 14:11
  7h 41min JPY 18,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  09:58
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  11:38
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  13:46
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  13:46
  14:11
 4. 4
  06:37 - 14:25
  7h 48min JPY 18,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  07:21
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  07:21
  07:28
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  07:47
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  10:20
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  12:00
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  13:46
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  13:46
  13:48
  ทาเกตะเอกิมาเอะ(โออิตะ)
  竹田駅前(大分県)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:20
  ทาเกตะเอย์เกียวโชะ
  竹田営業所
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:25
 5. 5
  00:06 - 09:30
  9h 24min JPY 319,590
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  00:06
  09:30
zoom bar parts