ชิโมโนเซกิ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
13:41 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:54 - 17:32
  3h 38min JPY 14,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  14:08
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  16:57
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:04
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  17:04
  17:07
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  17:10
  17:29
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  17:29
  17:32
 2. 2
  13:54 - 17:45
  3h 51min JPY 14,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  14:08
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  17:16
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  17:16
  17:19
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  17:22
  17:42
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  17:42
  17:45
 3. 3
  13:54 - 17:47
  3h 53min JPY 14,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  14:08
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  16:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  17:16
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  17:16
  17:19
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  17:25
  17:44
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  17:44
  17:47
 4. 4
  14:30 - 17:56
  3h 26min JPY 28,760 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:38
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  15:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  17:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  17:15
  17:20
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  17:24
  17:39
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  17:39
  17:42
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  17:42
  17:53
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  17:53
  17:56
 5. 5
  13:41 - 19:38
  5h 57min JPY 160,890
  cancel cancel
zoom bar parts