โอคายาม่า → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
07:26 05/25, 2022
cancel
 1. 1
  07:58 - 14:04
  6h 6min JPY 17,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  11:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  12:45
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  12:45
  12:48
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:50
  13:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:12
  14:04
 2. 2
  08:58 - 14:34
  5h 36min JPY 17,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:58
  12:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:11
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  13:11
  13:14
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:20
  13:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:42
  14:34
 3. 3
  08:45 - 14:34
  5h 49min JPY 37,640 IC JPY 37,634 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  08:45
  08:50
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  08:50
  09:20
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:22
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:30
  11:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  11:58
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:11
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  13:11
  13:14
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:20
  13:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:42
  14:34
 4. 4
  08:22 - 14:34
  6h 12min JPY 17,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  11:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  13:03
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  13:03
  13:06
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:20
  13:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:42
  14:34
 5. 5
  07:26 - 16:20
  8h 54min JPY 248,640
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  07:26
  16:20
zoom bar parts