โอคายาม่า → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
03:18 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:18 - 10:29
  4h 11min JPY 10,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  07:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  07:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  09:01
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  09:01
  10:29
 2. 2
  06:18 - 11:48
  5h 30min JPY 9,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  07:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  08:20
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  09:50
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:28
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:28
  10:30
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 3. 3
  06:04 - 11:48
  5h 44min JPY 10,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  07:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  09:23
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  09:23
  09:25
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 4. 4
  06:04 - 11:48
  5h 44min JPY 9,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  06:40
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  09:50
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:28
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:28
  10:30
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 5. 5
  03:18 - 07:38
  4h 20min JPY 139,650
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  03:18
  07:38
zoom bar parts