Okayama → GU AEON MALL Tottori Kita

ออกเดินทางเวลา
03:40 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:47 - 09:19
  2h 32min JPY 4,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Okayama
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  北口
  08:38
  08:43
  ด้านหน้าสถานีทตโตริ
  鳥取駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  08:45
  09:05
  ยาซูนากะคิตะ
  安長北
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:19
 2. 2
  06:47 - 09:23
  2h 36min JPY 4,640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Okayama
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  08:55
  โคยามะ
  湖山
  สถานี
  08:55
  09:23
 3. 3
  06:47 - 09:41
  2h 54min JPY 4,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Okayama
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  北口
  08:38
  08:43
  ด้านหน้าสถานีทตโตริ
  鳥取駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:15
  09:38
  มินามิกาคุม่าทางเข้าออก
  南隈口
  ป้ายรถบัส
  09:38
  09:41
 4. 4
  06:47 - 09:41
  2h 54min JPY 4,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Okayama
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  北口
  08:38
  08:43
  ด้านหน้าสถานีทตโตริ
  鳥取駅前
  ป้ายรถบัส
  0番のりば
  09:10
  09:20
  ไอโออิโจ(ทตโตริ)
  相生町(鳥取県)
  ป้ายรถบัส
  09:26
  09:38
  มินามิกาคุม่าทางเข้าออก
  南隈口
  ป้ายรถบัส
  09:38
  09:41
 5. 5
  03:40 - 06:10
  2h 30min JPY 46,960
  cancel cancel
  Okayama
  岡山
  03:40
  06:10
zoom bar parts