โอคายาม่า → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
17:22 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:23 - 21:34
  4h 11min JPY 9,460 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  20:43
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:43
  21:34
 2. 2
  17:30 - 23:08
  5h 38min JPY 8,530 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  19:00
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  20:31
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  22:17
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:17
  23:08
 3. 3
  17:24 - 00:49
  7h 25min JPY 7,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:59
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  18:44
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  19:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:48
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  23:58
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  23:58
  00:49
 4. 4
  17:22 - 21:34
  4h 12min JPY 115,080
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  17:22
  21:34
zoom bar parts