โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
17:01 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  18:08 - 22:06
  3h 58min JPY 15,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  20:10
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:22
  20:46
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:41
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  21:53
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  西口
  21:53
  22:06
 2. 2
  18:08 - 22:13
  4h 5min JPY 15,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  20:10
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:22
  20:46
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:41
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:13
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  22:13
  22:13
 3. 3
  17:23 - 22:13
  4h 50min JPY 15,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  19:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  21:19
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:13
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  22:13
  22:13
 4. 4
  17:23 - 22:13
  4h 50min JPY 13,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  19:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:51
  โทสุ
  鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  21:41
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:13
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  22:13
  22:13
 5. 5
  17:01 - 23:31
  6h 30min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  17:01
  23:31
zoom bar parts