โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
11:39 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  11:52 - 16:31
  4h 39min JPY 15,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  13:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:35
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:31
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  16:31
  16:31
 2. 2
  11:48 - 16:31
  4h 43min JPY 15,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  13:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:35
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:31
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  16:31
  16:31
 3. 3
  12:52 - 16:38
  3h 46min JPY 15,540 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  14:56
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  16:25
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  西口
  16:25
  16:38
 4. 4
  12:08 - 16:46
  4h 38min JPY 14,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  14:17
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  16:01
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  16:33
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  西口
  16:33
  16:46
 5. 5
  11:39 - 18:10
  6h 31min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  11:39
  18:10
zoom bar parts