โอคายาม่า → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

ออกเดินทางเวลา
05:21 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  06:51 - 11:41
  4h 50min JPY 18,440 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:02
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  11:16
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  11:16
  11:41
 2. 2
  06:51 - 12:03
  5h 12min JPY 18,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:02
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  11:16
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  11:16
  11:18
  ทาเกตะเอกิมาเอะ(โออิตะ)
  竹田駅前(大分県)
  ป้ายรถบัส
  11:51
  11:58
  ทาเกตะเอย์เกียวโชะ
  竹田営業所
  ป้ายรถบัส
  11:58
  12:03
 3. 3
  07:41 - 12:16
  4h 35min JPY 15,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  09:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  10:44
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:44
  10:54
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  10:54
  12:05
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  12:05
  12:16
 4. 4
  07:41 - 12:33
  4h 52min JPY 15,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  09:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  10:44
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:54
  12:07
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  12:07
  12:09
  ทาเกตะเอกิมาเอะ(โออิตะ)
  竹田駅前(大分県)
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:28
  ทาเกตะเอย์เกียวโชะ
  竹田営業所
  ป้ายรถบัส
  12:28
  12:33
 5. 5
  05:21 - 12:07
  6h 46min JPY 181,130
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  05:21
  12:07
zoom bar parts