โยโกฮาม่า → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
16:52 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  17:08 - 22:20
  5h 12min JPY 30,090 IC JPY 30,084 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  17:37
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  17:37
  17:39
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:15
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  19:20
  19:23
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  20:10
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  20:10
  20:18
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  21:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:38
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  21:38
  22:20
 2. 2
  17:05 - 22:20
  5h 15min JPY 30,090 IC JPY 30,084 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:19
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  17:37
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  17:37
  17:39
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:15
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  19:20
  19:23
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  20:10
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  20:10
  20:18
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  21:31
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:38
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  21:38
  22:20
 3. 3
  17:48 - 00:49
  7h 1min JPY 10,670 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  18:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:07
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  23:19
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  23:19
  00:49
 4. 4
  19:39 - 07:14
  11h 35min JPY 10,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:05
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  23:53
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  06:25
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:32
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  06:32
  07:14
 5. 5
  16:52 - 01:25
  8h 33min JPY 274,960
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  16:52
  01:25
zoom bar parts