โยโกฮาม่า → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
10:38 10/26, 2021
cancel
 1. 1
  10:42 - 17:08
  6h 26min JPY 10,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:42
  11:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  15:04
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:18
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  16:18
  16:21
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:37
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  16:37
  17:08
 2. 2
  11:22 - 18:26
  7h 4min JPY 19,450 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  12:02
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  16:08
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  16:08
  16:13
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  16:42
  17:56
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  17:56
  18:26
 3. 3
  11:16 - 18:26
  7h 10min JPY 11,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  12:20
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  16:08
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  16:08
  16:13
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  16:42
  17:56
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  17:56
  18:26
 4. 4
  14:44 - 19:36
  4h 52min JPY 29,920 IC JPY 29,914 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  14:54
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  15:08
  15:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  16:45
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  16:50
  16:53
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:00
  17:45
  คาวาบาตะทางเข้า
  川反入口
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:06
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  19:06
  19:36
 5. 5
  10:38 - 19:12
  8h 34min JPY 274,960
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  10:38
  19:12
zoom bar parts