โยโกฮาม่า → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
03:12 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:25 - 08:50
  3h 25min JPY 7,360 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:34
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  8のりば
  08:39
  08:42
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  08:42
  08:50
 2. 2
  05:21 - 08:50
  3h 29min JPY 13,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  06:01
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:34
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  8のりば
  08:39
  08:42
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  08:42
  08:50
 3. 3
  05:25 - 08:53
  3h 28min JPY 7,360 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  北口
  08:26
  08:29
  โทยามะสถานีทางออกทิศเหนือ
  富山駅北口
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  08:34
  08:44
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  08:44
  08:53
 4. 4
  05:25 - 08:56
  3h 31min JPY 7,360 IC JPY 7,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:36
  เด็นเท็ตสึโทยามะเอะกิเอสตามาเอะ
  電鉄富山駅・エスタ前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:50
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  08:50
  08:56
 5. 5
  03:12 - 08:33
  5h 21min JPY 171,010
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  03:12
  08:33
zoom bar parts